The 4th EU Motor Insurance Directive

 

A/ IDENTIFICATION D'UN ASSUREUR SUR BASE D'UNE PLAQUE/OPZOEKING VAN EEN VERZEKERAAR OP BASIS VAN EEN NUMMERPLAAT/IDENTIFICATION REQUEST FOR AN INSURER ON THE BASIS OF A NUMBERPLATE

 

B/ RECHERCHE DE REPRESENTANT GESTION SINISTRES/OPZOEKING VERTEGENWOORDIGER SCHADEBEHEER/CLAIMS REPRESENTATIVES SEARCH