Demande d'identification d'un assureur
Aanvraag tot identificatie van een verzekeraar
Code FCGB/Code BGWF

Qui êtes vous ? / Wie bent U ?

Nom / Naam

Prénom / Voornaam

E-mail / E-mail

Quel est votre code FCGA ? / Welk is uw GMWF code ?

code FCGA / GMWF code (max. 5 pos.) :

Code Postal / Postcode :

Type FCGA / GMWF Type :

  en 2 positions / in 2 posities

Sélectionnez une langue pour les résultats / Kies een taal voor de resultaten

Français NederlandsEnglish